social media

Ordliste for digital markedsføring

Her finner du en ordliste for digital markedsføring. Faguttrykkene dekker de aller fleste begreper innenfor digital markedsføring.

A/B-testing: Er en betegnelse for å teste ut eksempelvis ulike annonser, budskap, innhold og landingssider for å kartlegge hva som fungerer best.

Analyse eller nettanalyseverktøy: Analyse av data generert av brukeraktivitet på nettsteder eller i mobilapper, hvor formålet med analysen er å finne nye måter å forbedre nettstedene eller markedsføringskampanjene på.

App (fra engelsk application): Et program som er laget for å kjøre på smarttelefoner, nettbrett og andre mobilenheter.

ABM: Account-based marketing retter seg mot et definert utvalg i B2B-markedet og denne metoden bygger relasjoner ved et tilpasset og personalisert innhold. Begrepet har den siste tiden blitt viet større oppmerksomhet fordi metoden bygger et stort kontaktnettverk mellom bedrifter.

Algoritme: Et sett variable faktorer som søkemotorer bruker for å rangere nettsider. Algoritmen er i konstant endring for å beskytte søkemotoren mot spammere.

Analog markedsføring: Også omtalt som tradisjonell markedsføring. Her er det altså snakk om det fysiske alternativet til digital markedsføring, slik som markedsføring i aviser, plakater, brosjyrer og lignende.

Annonsebannere/bannerannonse: Reklame/annonse på nettsider som du kan klikke inn på.

AI: Artifical Intelligence, eller kunstig intelligens som det heter på norsk, er en teknikk som brukes for å gi datamaskiner og programmer en mest mulig intelligent respons.

API: Application Programming Interface er en tilkoblingsmetode som deler data mellom ulike programmer.

Bannerannonsering: En bannerannonse er en annonse (annonseformat) på en nettside. Ofte med samme bredde som hovedartikkelen eller sidebaren, men det er nødvendigvis ikke et krav ettersom størrelsene kan variere.

Blogg (fra engelsk web blog): Et nettsted som jevnlig oppdateres, som regel av én person, med innlegg som ofte er skrevet i en muntlig stil, og som omhandler ett bestemt emne.

Bounce rate: Når du ikke foretar deg en handling på nettsiden du har besøkt, enten fordi den aktuelle nettsiden ikke har funksjoner som tillater dette, eller fordi du ønsker å forlate siden.

BOFU: Bottom Of Funnel beskriver et nivå i kjøpstrakten hvor den potensielle kunden har gått gjennom både TOFU og MOFU. BOFU er det stadiet hvor den potensielle kunden føler seg trygg og er klar til å kjøpe. Et eksempel kan være et blogginnlegg eller et tilbud som forsterker kjøpsbeslutningen.

BR/Bounce Rate/Fluktrate: Når noen forlater nettstedet ditt etter kun å ha sett én side. En fin indikasjon som synliggjør hvor de som eventuelt besøker nettsiden forsvinner. Det finnes mange årsaker til en høy bounce rate, derfor er det viktig å kartlegge potensielle forbedringer.

CAC: Customer Acquisition Cost er betegnelsen for den totale kostnaden du bruker på salg og markedsføring for å få én kunde. Regnestykket er ganske enkelt, legg sammen alle kostnadene og divider med antall nye kunder så kommer du frem til CAC. Da kan du enkelt finne ut hva du er villig til å betale for å få en ny kunde.

Churn rate: Er de som velger å unsubscribe eller melde seg av et nyhetsbrev.

CLV: Customer Lifetime Value beskriver verdien av en kunde over lang tid.

CMS: Content Management System er samlebegrepet for et informasjonssystem for å opprette, håndtere og lagre innhold på nettsider. WordPress er et eksempel på et CMS-system.

CPA: Cost Per Acquisition/Action er en prismodell for digitale annonsekjøp når man betaler en avtalt pris for hver ønsket handling som utfylt skjema, kjøp eller annet.

CPC: Cost Per Click er en modell som betyr at annonsøren betaler per klikk.

CPL: Cost Per Lead er prisen det koster å få et nytt lead eller en henvendelse fra en potensiell kunde.

CPM:Cost Per Thousand / Cost per Mille er en prismodell som vanligvis brukes innen bannerannonsering hvor annonsøren betaler per 1000 visning.

CPO: Cost Per Order er et begrep som brukes i forbindelse med kjøp og beregning av omkostninger ved online kampanjer. Med oversikt over hva annonsøren tjener per ordre er det enklere enklere å få oversikt over markedsføringsbudsjett.

CPV: Cost Per View er prismodell for betalt visning av video på for eksempel YouTube eller Facebook. De ulike kanalene har egne definisjoner som definerer hva som er en visning.

CR: Conversion Rate regnes ofte i prosent og beskriver den andelen som gjennomførte en ønsket handling på nettsiden.

CRM: Customer Relation Management er et program som hjelper deg å følge opp kunder og kontakter. Lagring av informasjon i et CRM-system er vanlig innen salg.

CRO: Conversion Rate Optimization, eller konverteringsrateoptimering som det heter på norsk, er å kontinuerlig jobbe for å forbedre trafikken, konverteringer og skape best mulig resultat. Dette innebærer forandring og testing fortløpende.

CTA: Call To Action er det som får deg til å gjennomføre en handling. «Kjøp nå», «Bestill nå og spar penger» osv.

CTR: Click Through Rate er antall ganger en annonse blir klikket på delt på antall visninger annonsen har hatt.

CPA: Cost Per Action er kostnad per handling, som er en prismodell for digitale annonser. Her betaler annonsøren for en gitt handling.

CPC: Cost Per Click eller PPC Pay Per Click er kostnaden for hvert klikk du får på annonsen din.

CPM: Cost Per Mille er hvor mye du betaler for 1000 visninger av din annonse.

Displayannonsering: Displayannonser er annonser på nettsider som enkelt kan målrettes ut i fra alder, geografisk område, interesser, søkeord og mange andre kriterier.

DSP: Demand Side Platform er et system som kjøpere av annonser bruker til å administrere kampanjer.

GDD: Growth Driven Design er en effektiv måte å utvikle og vedlikeholde nettsider på. Denne metoden gir bedre kontroll over budsjettet og mer målbare resultater.

GDPR: EUs General Data Protection Regulation er et lovverk som omhandler lagring og behandling av personlig data. 

Hashtags: Nøkkelord som merkes med # etterfulgt av ordet. Veldig mye brukt på blant andre Instagram og og Twitter.

Inbound Marketing: Et samlebegrep for markedsføring som har til hensikt å få potensielle kunder å oppsøke deg. Som et resultat av den eksplosive veksten av sosiale medier har betegnelsen blitt et sentralt begrep for å tiltrekke seg nye kunder uten å fremstå som «masete».

Innholdsmarkedsføring/content marketing: Handler stort sett, som navnet tilsier, om alt av innhold knyttet til markedsføring. Et samlebegrep som dekker det meste innen innhold, men ofte snakkes det om «god innholdsproduksjon» som betyr å skape et godt innhold som engasjerer eller skaper en handling hos målgruppen. Det refereres ofte til det engelske uttrykket som er content marketing.

Internlenking: Ved å linke mellom ulike sider på nettsiden kan man få en bedre rangering. Siden oppleves som mer brukervennlig og informasjonsrik.

Keyword: Betyr søkeord eller nøkkelord som du ønsker å være synlig på.

Konvertering: Klikk på en annonse, salg, besøk på nettside eller en bestilling.

KPI: Key Performance Indicator, eller resultatindikatorer på norsk, bidrar til å måle forskjellige tiltak for at du skal nå dine målsettinger. CPC kan være et KPI i en virksomhet.

Landingsside: En nettside som ofte har en kortere levetid enn hjemmesiden, fordi landingssiden ofte er relatert til et bestemt budskap eller produkt for å skape en konvertering. Mange nettsider og kampanjer har mange landingssider

Lead: En potensiell kunde.

Longtail: Et søkeord som består av tre eller flere søkeord.

Mobile flater: Mobiltelefoner, nettbrett osv.

MOFU: Middle Of Funnel en fase i kjøpstrakten hvor den potensielle kjøperen bli kvalitetssikret. Her er det viktig å bygge opp et innhold som overbeviser det potensielle leadet. Begrepet brukes ofte i inbound marketing.

Native advertising: Innholdsmarkedsføring som ofte ligger synlig i en nettavis og ligner en artikkel som er en del av nyhetsstrømmen. Selv om artikkelen er merket som sponset eller reklame, kan det ved første øyekast være vanskelig å skille native advertising fra andre saker på nettsiden.

Programmatiske kjøp: Gjennom en Real Time Bidding (RTB) kan annonsørene kjøpe annonseplass gjennom ulike systemer som ligner et børssystem.

PPC: Pay Per Click er en modell hvor annonsøren selv kan betale per klikk, en pris som på forhånd er avtalt, eller en modell som går på auksjon.

Remarketing/retargeting: Tilpasset innhold på bakgrunn av innsamlet data og spor målgruppen har lagt igjen på Internett. De blir eksponert for annonsen fordi de har etterlatt seg spor som oppfyller annonsørens ønsker.

Responsivt design: Nettsider som er tilpasset de flatene de vises på.

RLSA: Remarketing Lists for Search Ads gjør at annonsørene kan benytte blant andre Google sine verktøy til å lage lister og by på spesifikke målgrupper som har søkt på konkrete søkeord.

ROI: Return On Investment er et begrep som ofte blir brukt for å tegne et bilde av lønnsomhet. Profitt dividert med kostnad gir en ROI.

ROPO: Resarch Online Purchase Offline måler hvor mange som søker på et produkt på nett og som faktisk kjøper produktet i en fysisk butikk.

RTB: Real Time Bidding er en annonsebørs som annonsørene kan benytte til å kjøpe opp annonseplasser automatisk. Det foregår en budrunde om de aktuelle plassene.

SEM: Search Engine Marketing er betalt markedsføring i søkemotorer.

SEO: Search Engine Optimization, eller søkemotoroptimalisering som er det norske begrepet, er arbeidet som utføres for å skape synlighet i søkemotorene uten å betale for søkeord.

SERP: Search Engine Results Page er et verktøy som måler søkeresultater som gir innsyn i hvor din nettside befinner seg organisk.

Shorttail: Et søkeord som består av tre eller færre søkeord.

SoMe: Sosiale Medier – kanaler som gir mulighet til å poste og kommuniserer med andre.

SPAM: Er uønsket eller falsk reklame som har til hensikt å lure deg.

Sporingspiksler: Er en kodesnutt som gir tilgang til sporingsdata for besøkende på nettstedet ditt.

Targeting: Målretting på norsk og betyr hvilke kriterier som ligger til grunn for hvem som skal se annonsen.

TOFU: Top Of Funnel er den delen av kjøpstrakten hvor en potensiell kunde innser at de har en utfordring som må løses. Gjennom informasjon innser de problemet og fortsetter nedover i trakten.

URL: Uniform Resource Locator er nettadressen som vises i nettleseren.

UTM: Urchin Tracking Module er en kode som brukes for å spore hvilken kilde trafikken kommer fra i Google Analytics.

VCR: Video Completion Rate måler hvor mange som ser hele videoen, eller hvor mye de har sett.

Vår ordliste for digital markedsføring er selvsagt bare et lite utvalg, men det er en god start. Bruk gjerne vår ordliste for digital markedsføring som et oppslagsverk mens du lærer deg mer om digital markedsføring. Legg gjerne igjen en kommentar om du har ord og uttrykk du savner i ordlisten.

Trenger du hjelp med digital markedsføring?

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale

    Din samtykke til at informasjon lagres i vår e-post database*