Hva er digital markedsføring?

Kort forklart handler digital markedsføring om alle former for markedsføring utført på digitale plattformer og digitale kanaler. Eksempler på digital markedsføring er Google Ads (tidligere Google Adwords), Facebook annonsering, søkemotoroptimalisering (SEO), bannerannonsering med mer.

Hva er fordelene med digital markedsføring?

I lang tid har tradisjonell markedsføring som for eksempel print, DM, magasiner, TV, radio og reklameplakater vært de mest anvendte markedsføringstiltakene. Det brukes fortsatt i dag, men digital markedsføring har gjort det enklere å operere uten risikofaktorene en typisk får gjennom tradisjonell markedsføring. Tradisjonell markedsføring er hovedsakelig basert på å nå ut til et publikum, fremfor å tiltrekke et publikum til deg.

Tradisjonell markedsføring kjennetegnes ofte av at det er vanskelig å måle ROI og om kampanjen har gitt effekt da det er vanskelig å måle og å spore effekten. På den andre siden er digital markedsføring enklere, da du har muligheten til digital sporing. I tillegg gir det deg muligheten til å gjøre endringer underveis, og til å optimalisere dine kampanjer ved å unngå noen av ulempene som typisk oppstår med tradisjonelle markedsføringskampanjer.

Se for deg et eksempel på at du skal kjøre en kampanje på TV. Du har utformet og designet kampanjen, og satt den ut i livet. Senere oppdager du at du skulle ha gjort noen endringer. Dette er en risikofaktor med tradisjonelle markedsføringskampanjer. Dataene er basert på tall som var gjeldende da du lagde kampanjen, og på antagelser og informasjon som ikke nødvendigvis fungerer senere. Disse kan heller ikke justeres underveis – noe som innebærer høyere risiko og kostnader.

Gjennom digital markedsføring kan en motta sanntidsdata og øyeblikkelig tilbakemelding på kampanjene slik at en hele tiden kan velge når en ønsker å justere kampanjene.